उत्पादनहरू

ड्रिपटेप

पीवीसी बल भल्भ

सिंचाई भल्भ

फिल्टर

ड्रिपर्स र स्प्रिंकलर

मिनी भल्भ र फिटिंग्स

क्ल्याम्प काठी

हाइड्रोलिक नियन्त्रण भल्भ

एरी भल्भ

मल Injectors भेन्टुरी

पीवीसी लेफ्लाट होज र फिटिंग्स

उपकरण र अन्य