उत्पादनहरु

हाइड्रोलिक नियन्त्रण वाल्व

ड्रिप टेप

पीवीसी बल वाल्व

सिंचाई वाल्व

ड्रिपर र स्प्रिंकलर

मिनी वाल्व र फिटिंग

काठी काठी

फिल्टर

एरी वाल्व

उर्वरक इन्जेक्टर Venturi

पीवीसी LayFlat नली र फिटिंग

उपकरण र अन्य