उत्पादनहरू

ड्रिपटेप

हाइड्रोलिक नियन्त्रण भल्भ

पीवीसी बल भल्भ

फिल्टर गर्नुहोस्

क्ल्याम्प काठी

मिनी भल्भ र फिटिंग

ड्रिपर र स्प्रिंकलर

सिंचाई वाल्व

एरि भल्भ

उर्वरक इन्जेक्टर Venturi

PVC LayFlat नली र फिटिंग

उपकरण र अन्य